Aktualności

Więcej o: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Więcej „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych”
Więcej o: UWAGA!!!

UWAGA!!!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się z dniem 16.03.2020 roku, wprowadza się

ZAKAZ ODWIEDZIN

Decyzja obowiązuje do odwołania.

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się z dniem 16.03.2020 roku, wykonywanie planowych zabiegów fizjoterapeutycznych do odwołania.

Więcej „Informacja”
Więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług  przygotowywania oraz dostarczania całodziennego wyżywienia dla Samodzielnego  Publicznego Zakładu Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług przygotowywania oraz dostarczania całodziennego wyżywienia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego w Gołdapi

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług przygotowywania oraz dostarczania całodziennego wyżywienia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego w Gołdapi”